• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • book-with-green-board-background-scaled Základní a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem
  Jak na samotestování?
  Vítáme vás ve
  školním roce
  2021/2022
  Přečtěte si více

  book-with-green-board-background-scaled Základní a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem
  Jak na samotestování?
  Vítáme vás ve
  školním roce
  2021/2022
  Přečtěte si více
  do-skoly-calltoaction-img Základní a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem

  Podání žádosti o přijetí

  Základní škola a Mateřská škola Petrovice

  Základní škola a Mateřská škola Petrovice

  Jsme malá venkovská škola vyučující žáky prvního stupně základní školy. V jednotlivých třídách máme nízký počet žáků, což umožňuje vyučujícím individuální přístup ke každému z nich. Pokud má žák nějaký problém, je pro vyučujícího mnohem snazší ho odhalit a včas tak začít pracovat na jeho odstranění.
  Také vztahy mezi žáky navzájem jsou mnohem bližší než ve velkých městských školách. U nás tráví společný čas děti různého věku a my dbáme na to, aby se vzájemně respektovaly a pomáhaly si.

  Výuka probíhá ve vkusně zařízených a plnohodnotně vybavených učebnách. K dispozici máme také ICT učebnu, multifunkční učebnu, keramickou dílnu, hernu, knihovnu…
  Pracujeme s žáky dle školního vzdělávacího programu „Náš domov je Evropa“. Realizujeme projekty financované z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Máme zkušenosti s organizací zahraničně vzdělávacích jazykových pobytů pro žáky.

  Spolupracující škola “Pedagogická fakulta UJEP” od školního roku 2019/2020.

  skola_2020 Základní a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem

  Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem

  Jsme malá venkovská škola vyučující žáky prvního stupně základní školy. V jednotlivých třídách máme nízký počet žáků, což umožňuje vyučujícím individuální přístup ke každému z nich. Pokud má žák nějaký problém, je pro vyučujícího mnohem snazší ho odhalit a včas tak začít pracovat na jeho odstranění.

  Také vztahy mezi žáky navzájem jsou mnohem bližší než ve velkých městských školách. U nás tráví společný čas děti různého věku a my dbáme na to, aby se vzájemně respektovaly a pomáhaly si.

  Výuka probíhá ve vkusně zařízených a plnohodnotně vybavených učebnách. K dispozici máme také ICT učebnu, multifunkční učebnu, keramickou dílnu, hernu, knihovnu…

  Pracujeme s žáky dle školního vzdělávacího programu „Náš domov je Evropa“. Realizujeme projekty financované z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Spolupracující škola “Pedagogická fakulta UJEP” od školního roku 2019/2020.

  skola_2020 Základní a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem

  Nejzajímavější

  10
  Srpen
  Změna vstupu do MŠ

  Vážení rodiče školkáčků, z důvodu stavebních úprav je stávající vchod do mateřské školy uzavřen. Prosíme, používejte hlavní vchod základní školy. Protože u tohoto vchodu není přímý zvonek do MŠ, volejte na číslo 608 718 016. Děkujeme

  9
  Září
  Oznámení rodičům

  VÁŽENÍ RODIČE, Z DŮVODU VYSOKÉHO NÁRŮSTU ONEMOCNĚNÍ COVID 19, VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. OD 10. 9. 2020 JE NOVĚ POVINNOST NOSIT ROUŠKU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH. JE TEDY NUTNÉ, ABY DÍTĚ MĚLO MINIMÁLNĚ JEDNU NÁHRADNÍ ROUŠKU V SÁČKU V PŘIHRÁDCE ŠATNY. DÁLE PODLE § 7 ODST. 3 ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, JE ZAKÁZÁN VSTUP DO BUDOVY […]

  27
  Leden
  Potvrzení o školkovném

  Vážení rodiče, potvrzení o školkovném si lze od dnešního dne vyzvednout v Mš.

  28
  Červen
  Loučení s páťáky
  Dne 28.6.2021 proběhne v dopoledních hodinách sázení rododendronu. Odpoledne navážeme společným setkání páťáků a rodičů s pedagogy a dětmi z naší školy.  Součástí akce bude přespání ve stanech v areálu školy.
  Září
  28. září 2020
  Říjen
  od 28. října 2020 do 1. listopadu 2020 (podzimní)
  Listopad
  17. listopadu 2020
  Prosinec
  od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020 (vánoční)
  Leden
  od 1. ledna 2021 do 3. ledna 2021 (vánoční)
  dne 29. ledna 2021 (pololetní)
  Únor
  od 6. února 2020 do 14. února 2020 (jarní)
  Duben
  od 1. duben 2021 - 5. duben 2021 (velikonoční)
  Květen
  1. května 2021
  8. května 2021
  Červen
  30, Poslední den školy
  Červenec - Srpen
  od 1. července 2021 (hlavní)
  do 31. srpna 2021 (konec hlavní)

  Naše cíle

  Zde si můžete prohlédnout některé statistiky týkající se naší školy
  15
  Zaměstnanci školy
  69
  Počet žáků a dětí
  100
  Spokojení rodiče

  Fotky a obrázky

  10
  Srpen
  Změna vstupu do MŠ

  Vážení rodiče školkáčků, z důvodu stavebních úprav je stávající vchod do mateřské školy uzavřen. Prosíme, používejte hlavní vchod základní školy. Protože u tohoto vchodu není přímý zvonek do MŠ, volejte na číslo 608 718 016. Děkujeme

  9
  Září
  Oznámení rodičům

  VÁŽENÍ RODIČE, Z DŮVODU VYSOKÉHO NÁRŮSTU ONEMOCNĚNÍ COVID 19, VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. OD 10. 9. 2020 JE NOVĚ POVINNOST NOSIT ROUŠKU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH. JE TEDY NUTNÉ, ABY DÍTĚ MĚLO MINIMÁLNĚ JEDNU NÁHRADNÍ ROUŠKU V SÁČKU V PŘIHRÁDCE ŠATNY. DÁLE PODLE § 7 ODST. 3 ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, JE ZAKÁZÁN VSTUP DO BUDOVY […]

  27
  Leden
  Potvrzení o školkovném

  Vážení rodiče, potvrzení o školkovném si lze od dnešního dne vyzvednout v Mš.

  28
  Červen
  Loučení s páťáky
  Dne 28.6.2021 proběhne v dopoledních hodinách sázení rododendronu. Odpoledne navážeme společným setkání páťáků a rodičů s pedagogy a dětmi z naší školy.  Součástí akce bude přespání ve stanech v areálu školy.
  September
  8, First Day of School for Students
  November
  11, Holiday: Veterans Day
  23–27, Thanksgiving Break
  December
  21, First Day of Winter Break
  January
  4, School Resumes
  18, Holiday: Martin Luther King Jr. Day
  February
  12, Lincoln Day Holiday
  15, Washington Day Holiday
  March
  15, Washington Day Holiday
  April
  4, School Resumes
  May
  27, Non-Instructional Day. Schools closed
  30, Memorial Day Holiday
  June
  21, Last Day of School