• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – ZÁŘÍ

  Září

  Integrovaný blok:  Vítáme vás mezi broučky

  Témata:

  Naše školka

  • Seznámení s pravidly chování ve školce
  • Seznámení s kamarády, hry se značkami
  • Seznámení s ranním rituálem ve třídách
  • Báseň „Včelka“, „Malý brouček“
  • Rozlišování a třídění včelek podle barev
  • Hry s padákem

  Mám kamaráda

  • Seznámení s centry aktivit
  • Rozhovor o emocích, poznávání emocí na obrázcích i u kamarádů
  • Hry na rozvoj prosociálního chování
  • Kresba kamaráda pomocí vatové tyčinky a tuší
  • Pohybové hry – Pan čáp ztratil čepičku, Kolo mlýnský, Pásla ovečky

  Tady jsem doma

  • Tvoření místa, kde bydlíme z různých stavebnic
  • Určování prostorových a časových pojmů
  • Rozhovor o místě, kde žijeme
  • Procházka – seznámení s nejbližším okolím (kostel, náměstí, památná lípa…)
  • Zkoumání a pokusy s přírodninami
  • Píseň „Bedla“ , „Auto“
  • Pečení štrůdlu v centru domácnost

  Barvy podzimu

  • Poznávání a pozorování změn v aktuálním ročním období
  • Tvoření s podzimními barvami
  • Seznámení s novými písněmi a básněmi – „Drak“, „Foukej, foukej větříčku“
  • Píseň „Měla babka“, „Hodování veverek“, Vzal si mrak“
  • Činnosti v centrech aktivit