• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Zápis do 1. ročníku – kritéria

  Milí rodiče,

  Zápis k základnímu vzdělávání proběhne 04. dubna 2024 v čase od 14 do 16:30.

  Zápis proběhne v druhém patře budovy školy.

  Průběh zápisu:

  • První část zaměřená na podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
  • Druhá část – rozhovor pedagoga s dítětem, zaměřen na orientační posouzení připravenosti na školu

  Zákonní zástupci podávají žádost o přijetí (žádost o odklad školní docházky),  prokazují se občanským průkazem a rodným listem dítěte.

  Na základě podání žádosti bude uchazeči přiděleno registrační číslo.

  Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno hromadným seznamem na stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy od 4. května 2024.

  V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a praktického lékaře. Takto učinit musí zákonný zástupce nejpozději do 31. května 2024. O odklad školní docházky zákonný zástupce žádá v případě nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

  Kritéria přijetí

  • Uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Petrovice, Krásný Les, Nakléřov, Hladov)
  • Uchazeč navštěvující povinné předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Petrovice z nespádového obvodu školy

  Maximální počet přijatých uchazečů do základní školy je 30.

  Těšíme se na Vás,

  ZS-MS-Petrovice_kresby-4-deti-570x380 Zápis do 1. ročníku - kritéria

  Přidat se k nám je snadné.

  IMG-20230629-WA0049-635x450 Zápis do 1. ročníku - kritéria
  IMG-20230629-WA0004-635x450 Zápis do 1. ročníku - kritéria
  IMG-3607-scaled-635x450 Zápis do 1. ročníku - kritéria

  Pro přijetí vašeho dítěte na naši školu si stáhněte a vyplňte přihlášku – ke stažení na tlačítku níže.

  Naše škola nabízí

  • kvalifikovaný a vstřícný personál
  • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách
  • vkusně zařízené učebny vybavené velkým množstvím výukových materiálů
  • počítačovou učebnu, multiučebnu s interaktivní tabulí
  • příhraniční spolupráci
  • přírodovědnou učebnu se zoo koutkem,
  • keramickou dílnu, pěstební kout
  • zahradu se školním pozemkem
  • pravidelné výjezdy na ozdravné pobyty
  • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku
  • školní družinu s bohatým programem
  • kvalitní stravu ve školní jídelně
  • pestrou nabídku zájmových útvarů (keramika, kytara, jazyková výchova, němčina, sportovní hry, taneční kroužek)

  Objevte naši školu

  Naše škola je samostatná denní škola umístěná kousek od krásného prostředí Tiských skal, asi čtrnáct kilometrů severně od města Ústí nad Labem.
   Zápis do 1. ročníku - kritéria
  Výlety
   Zápis do 1. ročníku - kritéria
  Zábavné vzdělávání
   Zápis do 1. ročníku - kritéria
  Školy v přírodě
  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).