• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Přidat se k nám je snadné.

  DSCN1781-scaled-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6010220-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6086292-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Pro přijetí vašeho dítěte na naši školu si stáhněte a vyplňte přihlášku – ke stažení na tlačítku níže.

  Naše Mateřská škola nabízí

  • kvalifikovaný a vstřícný personál
  • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách
  • příhraniční spolupráci
  • přírodovědnou učebnu se zoo koutkem
  • zahradu se školním pozemkem
  • kvalitní stravu ve školní jídelně

   

  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje ředitelka školy, a to podle § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
  Kritéria přijetí do mateřské školy zde

  Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v
   období od 2. května 2021 do 16. května 2021
  • Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školy

  Způsoby podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

   • podání přihlášky do datové schránky – ID datové schránky: 4hbmggr
   • e –mailem s uznávaným elektronickým podpisem
   • poštou
   • v krajním případě osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě)
   • Formulář Žádosti k předškolnímu vzdělávání najdete zde
  IMG-20200227-WA0019-570x590 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Doložení řádného očkování dítěte:

  • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne věku pěti let).
  • Zákonný zástupce tuto povinnost doloží potvrzením praktického dětského lékaře (na Žádosti k předškolnímu vzdělávání).
  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem (do datové schránky, e-mailem, poštou)
  • Cizinci doloží taktéž povolení k trvalému pobytu a cestovní pas –prostou kopii těchto dokladů odešlete dálkovým způsobem (do datové schránky, e-mailem, poštou)
  • Po ukončení přijetí všech žádostí o předškolní vzdělávání (po 16. květnu) budou sděleny zákonným zástupcům registrační čísla taktéž dálkovým způsobem (telefonicky, e-mailem).
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dítěte a vzdělávat dítě v domácím prostředí. Nicméně i tak musí dítě přihlásit k zápisu (dítě, které dosáhne věku pěti let do 31. 8. 2021). Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
  • Do mateřské školy může být přijato maximálně 8 uchazečů.

  Objevte naši mateřskou školu

  Naše škola je samostatná denní škola umístěná kousek od krásného prostředí Tiských skal, asi čtrnáct kilometrů severně od města Ústí nad Labem.
  DSCN6209-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Výlety
  026-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Zábavné vzdělávání
  P9200802-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Školy v přírodě