• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Přidat se k nám je snadné.

  DSCN1781-scaled-635x450 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
   Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
   Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Pro přijetí vašeho dítěte na naši školu si stáhněte a vyplňte přihlášku – ke stažení na tlačítku níže.

  Naše Mateřská škola nabízí

  • kvalifikovaný a vstřícný personál
  • individuální přístup díky malému počtu dětí ve třídách
  • přírodovědnou učebnu se zoo koutkem
  • zahradu se školním pozemkem
  • kvalitní stravu ve školní jídelně

   

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje ředitelka školy, a to podle § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,

  Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2024 od 14:00 do 16:00, v prvním patře základní školy v ředitelně

  Způsoby podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

   • Osobní přítomnost v den zápisu
   • Formulář Žádosti k předškolnímu vzdělávání najdete zde

   

  Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

   • Kritéria ke stažení zde

  Doložení řádného očkování dítěte:

  • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2024 dosáhne věku pěti let).
  • Zákonný zástupce tuto povinnost doloží potvrzením praktického dětského lékaře (na Žádosti k předškolnímu vzdělávání).
  • Při zápisu zákonní zástupci dítěte předkládají jeho rodný list, cizinci povolení k trvalému pobytu a cestovní pas
  • V den přijetí všech žádostí o předškolní vzdělávání (po 7. květnu) budou sděleny zákonným zástupcům registrační čísla.
  • Seznam přijatých dětí do MŠ bude zveřejněn na stránkách školy a úřední desce školy od 30. května 2024
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dítěte a vzdělávat dítě v domácím prostředí. Nicméně i tak musí dítě přihlásit k zápisu (dítě, které dosáhne věku pěti let do 31. 8. 2024). Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.
  • Do mateřské školy může být přijato maximálně 7 uchazečů.

  Objevte naši mateřskou školu

  Naše škola je samostatná denní škola umístěná kousek od krásného prostředí Tiských skal, asi čtrnáct kilometrů severně od města Ústí nad Labem.
  DSCN6209-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Výlety
  026-370x270 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Zábavné vzdělávání
  P9200802-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Školy v přírodě
  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).