• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Přidat se k nám je snadné.

  DSCN1781-scaled-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6010220-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6086292-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Pro přijetí vašeho dítěte na naši školu si stáhněte a vyplňte přihlášku – ke stažení na tlačítku níže.

  Naše Mateřská škola nabízí

  • kvalifikovaný a vstřícný personál
  • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách
  • příhraniční spolupráci
  • přírodovědnou učebnu se zoo koutkem
  • zahradu se školním pozemkem
  • kvalitní stravu ve školní jídelně

   

  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje ředitelka školy, a to podle § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
  Kritéria přijetí do mateřské školy zde

  Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 12. května 2022 od 14:00 do 16:00

  Způsoby podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

   • Osobní přítomnost v den zápisu
   • podání přihlášky do datové schránky – ID datové schránky: 4hbmggr
   • e –mailem s uznávaným elektronickým podpisem
   • poštou
   • Formulář Žádosti k předškolnímu vzdělávání najdete zde
  IMG-20200227-WA0019-570x590 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Doložení řádného očkování dítěte:

  • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne věku pěti let).
  • Zákonný zástupce tuto povinnost doloží potvrzením praktického dětského lékaře (na Žádosti k předškolnímu vzdělávání).
  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem (do datové schránky, e-mailem, poštou)
  • Cizinci doloží taktéž povolení k trvalému pobytu a cestovní pas –prostou kopii těchto dokladů odešlete dálkovým způsobem (do datové schránky, e-mailem, poštou)
  • Po ukončení přijetí všech žádostí o předškolní vzdělávání (po 16. květnu) budou sděleny zákonným zástupcům registrační čísla taktéž dálkovým způsobem (telefonicky, e-mailem).
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dítěte a vzdělávat dítě v domácím prostředí. Nicméně i tak musí dítě přihlásit k zápisu (dítě, které dosáhne věku pěti let do 31. 8. 2022). Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.
  • Do mateřské školy může být přijato maximálně 12 uchazečů.

  Objevte naši mateřskou školu

  Naše škola je samostatná denní škola umístěná kousek od krásného prostředí Tiských skal, asi čtrnáct kilometrů severně od města Ústí nad Labem.
  DSCN6209-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Výlety
  026-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Zábavné vzdělávání
  P9200802-scaled-370x270 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Školy v přírodě