• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Vážení rodiče,

  Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. 5. Do 16.5. 2020 bez účasti dětí i zákonných zástupců.

  Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších náležitostech najdete na webu školy.

  Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno hromadným seznamem na stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy od 16. června 2020.

  Mgr. Květuše Leistnerová, ředitelka školy
  IMG-20200117-WA0017-570x380 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Přidat se k nám je snadné.

  DSCN1781-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6010220-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  P6086292-635x450 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  Pro přijetí vašeho dítěte na naši školu si stáhněte a vyplňte přihlášku – ke stažení na tlačítku níže.

  Naše Mateřská škola nabízí

  • kvalifikovaný a vstřícný personál
  • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách
  • příhraniční spolupráci
  • přírodovědnou učebnu se zoo koutkem
  • zahradu se školním pozemkem
  • kvalitní stravu ve školní jídelně

   

  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje ředitelka školy, a to podle § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
  Celé znění zde …

  Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května 2020 do května 2020
  • Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Způsoby podání přihlášky:
   • podání přihlášky do datové schránky (každá škola má svou datovou schránku: 4hbmggr)
   • e –mailem s uznávaným elektronickým podpisem
   • poštou
   • v krajním případě osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě)
  • V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  IMG-20200227-WA0019-570x590 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem (do datové schránky 4hbmggr e-mailem, poštou)
  • Cizinci doloží taktéž povolení k trvalému pobytu a cestovní pas –prostou kopii těchto dokladů odešlete dálkovým způsobem (do datové schránky 4hbmggr, e-mailem, poštou)
  • Po ukončení přijetí všech žádostí o předškolní vzdělávání (po 16. květnu) budou sděleny zákonným zástupcům registrační čísla taktéž dálkovým způsobem (telefonicky, e-mailem)

  Objevte naši mateřskou školu

  Naše škola je samostatná denní škola umístěná kousek od krásného prostředí Tiských skal, asi čtrnáct kilometrů severně od města Ústí nad Labem.
  DSCN6209-350x180 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Výlety
  026-350x180 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Zábavné vzdělávání
  P9200802-350x180 Podání žádosti o přijetí do mateřské školy
  Školy v přírodě