• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Školní družina

  tel.: 774 533 082

  Provoz školní družiny je od 6.15 do 16.15

  Čas provozu je upravován vždy na začátku školního roku dle požadavků rodičů žáků.

  druzina_compressed-scaled Školní družina

  Školní družina

  Ve školní družině pracujeme ve dvou skupinách rozdělených podle věku. Činnost zaměřujeme na relaxaci a tvořivou zájmovou činnost, pracujeme dle vzdělávacího programu pro školní družinu. K dispozici máme pěkně zařízené herny s relaxačním koutem. Mimo to chodíme také do herny a pokud počasí dovoluje, trávíme s dětmi čas na hřištích v bezprostřední blízkosti školy nebo v přírodě naší obce. Rádi vyrážíme i na vzdálenější výlety. Několikrát do roka jezdíme společně do Ústí nad Labem na různé výstavy a zajímavé akce.

  Činnosti školní družiny pro školní rok 2023/ 2024

  Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

  • Seznamujeme se s budovou školy – třídy, jídelna, šatny, cvičebnou – prvňáci.
  • Povídáme si o zásadách správného a pravidelného denního režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu.
  • Ohlížíme se za prázdninami. Kreslíme vzpomínky.
  • Na vycházkách si všímáme změn v přírodě, důležitých budov v naší obci, vodních zdrojů, práce lidí – zajímavosti naší obce a okolí.
  • Sbíráme přírodniny, tvoříme z nich koláže.
  • Stavíme objekty ze shromážděných přírodnin.
  • Vyrábíme strašidla –Podzimníčky – pojmenujeme si ho.
  • Otiskujeme listy.
  • Skládáme obrázky zvířat – soutěž. Poznáváme zvířátka.
  • Kreslíme a modelujeme domácí mazlíčky.
  • Zpíváme a přednášíme o zvířátkách – soutěž.
  • Hrajeme pohádky o zvířátkách.
  • Vyrábíme draky.
  • Třídíme odpad, sbíráme starý papír.
  • Vyprávíme si o životě naší rodiny.
  • Stavíme dům ze stavebnic.
  • Zdobíme školu a družinu.
  • Povídáme si o cestě do školy a domů – bezpečnost – důležitá telefonní čísla.
  • Všímáme si dopravních značek v našem okolí.
  • Povídáme si o správném oblékání podle počasí.
  • Vytváříme oblékací panenky z papíru.
  • Kontrolujeme běžnou denní hygienu, čistotu oděvu a jeho vhodnost.
  • Poznáváme ovoce a zeleninu – kreslíme je, modelujeme je, vytváříme koláže.
  • Denně chodíme na hřiště, hrajeme si v přírodě nebo cvičebně.
  • Pořádáme soutěže s míčem a švihadly, běháme v přírodě.
  • Soutěžíme ve zpěvu – Zlatý slavík.
  • Soutěžíme v hádankách – Kdo má pod čepicí.
  • Denně čteme – podporujeme čtenářskou gramotnost.
  • Pořádáme vánoční besídku.
  • Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí, ručně vyrobenou vánoční ozdobu.
  • Pořádáme výstavku knih, které děti přinesou – povídáme si o knihách.
  • Učíme se balit knihy.
  • Hrajeme hru na ilustrátory – návrh obrázku na obal knihy.
  • Pořádáme výstavku výtvarných prací – Zimní radovánky.
  • Krmíme ptáčky – vyrábíme krmítka –z jablek, krabice od mléka..
  • Zdobíme v lese vánoční stromek pro ptáky a zvěř.
  • Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je.
  • Na vycházkách sledujeme stopy zvěře a ptáků.
  • Třídíme starý papír.
  • Hrajeme si na rodinu.
  • Povídáme si o povolání rodičů – poznáváme druhy povolání formou soutěže.
  • Stavíme domy z kostek.
  • Tvoříme modely domků a bytů z papíru a krabiček.
  • Zdobíme školu a družinu.
  • Kreslíme a malujeme místa, která se nám líbí – fantazie – výstavka výkresů.
  • Hrajeme loutkové divadlo – vyrábíme si potřebné loutky z papíru.
  • Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda.
  • Vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly.
  • Učíme se koledy a básně.
  • Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta.
  • Vyrábíme jednoduché vánoční dárky.
  • Povídáme si o správném oblékání podle počasí.
  • Kontrolujeme běžnou denní hygienu, čistotu oděvu a jeho vhodnost.
  • Denně chodíme na hřiště, kopec nebo cvičebny.
  • Stavíme sněhuláky, iglú….
  • Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky, do výšky.
  • Předvádíme pantomimou činnosti, které děláme rádi, které méně.
  • V hudebních chvilkách zpíváme písně s použitím hudebních nástrojů, tančíme, cvičíme při hudbě.
  • Při vycházkách pozorujeme rostliny, živočichy, sdělujeme si své pocity a dojmy.
  • Poznáváme živočich, ptáky, hmyz, rostliny, plody s použitím encyklopedie.
  • Povídáme si o probouzející přírodě.
  • Určujeme samec, samice, mládě – hra – přiřaď.
  • Napodobujeme hlasy a pohyb zvířat, poznáváme zvířata podle zvuku.
  • Pantomimou předvádíme jarní práce na zahrádce.
  • Malujeme jarní přírodu.
  • Vyrábíme rostliny, zvířata z papírových pytlíků, ruliček..
  • Třídíme odpad a sbíráme starý papír.
  • Při vycházce si všímáme, čím poškozuje člověk přírodu.
  • Zdobíme školu a družinu.
  • Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké- reportáž o naší škole a namalujeme plakát.
  • Na vycházce hledáme zajímavosti naší obce a okolí.
  • Stavíme z kostek Petrovice- část.
  • Všímáme si dopravních značek v našem okolí.
  • Soutěžíme ve znalosti dopravních značek a předpisů.
  • Povídáme si o institucích v obci – pošta, hasiči, úřad, obchody.
  • Dbáme o svou bezpečnost – pantomima různých her, při nichž dojde ke zranění – ošetření, důležitá telefonní čísla.
  • Ten dělá to a ten zas tohle – kreslíme, čím bychom chtěli být.
  • Povídáme si, co nejčastěji dělají, jaké mají záliby.
  • Pokoušíme se sestavit rodokmen rodiny.
  • Den matek – vyrábíme přáníčko, nacvičíme básničku.
  • Malujeme velikonoční vajíčka.
  • Vyrábíme zajíčky, ovečky, slepičky.
  • Vyrábíme čarodějnice.
  • Čarodějnický rej ve cvičebně, kde soutěžíme, hrajeme hry a tančíme v maskách.
  • Hrajeme si na nemoci a poranění učíme se ošetřovat.
  • Kontrolujeme běžnou denní hygienu, čistotu oděvu a jeho vhodnost.
  • Oblékáme papírové panenky.
  • Nacvičujeme pásmo n Vítání občánků.
  • Denně chodíme na hřiště, hrajeme si v přírodě nebo cvičebně.
  • Kolektivně vytváříme leporelo našich činností v družině.
  • Hrajeme pexeso s námětem živočichů a rostlin.
  • Hrajeme hru „město, jméno, rostlina…“
  • Návštěva ZOO
  • Tvoříme ZOO – modelína, tiskátka, malujeme, vyrábíme z ruliček toalet. Papíru.
  • Pozorujeme změny v přírodě, sdělujeme si pocity a dojmy – výtvarně ztvárníme.
  • Třídíme odpad, sbíráme starý papír.
  • Orientujeme se v mapě blízkého okolí.
  • Kreslíme a malujeme místa, která se nám líbí.
  • Vytváříme portrét naší družiny.
  • Vyrábíme dárek pro kamaráda/ku/ na památku.
  • Kontrolujeme běžnou denní hygienu, čistotu oděvu a jeho vhodnost.
  • Opravujeme krabice od her, uklízíme družinu.
  • Denně chodíme na hřiště, hrajeme si v přírodě nebo cvičebně.
  • Pořádáme závodivé a soutěživé hry.

  Vánoce v družině

  Celý týden jsme poslouchali: Já už se tak těším na pátek, až si rozdáme dárky. A konečně tu byl vytoužený pátek. Nejdříve jsme si po obědě pustili pohádky na interaktivní tabuli, aby nám slehl oběd, a pak jsme se přemístili do družiny, kam za námi přišly p. učitelky (i z MŠ), p. ředitelka, p. kuchařky. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy, dohromady nám ten zpěv šel dobře. Samozřejmě, že nesmělo chybět vyhodnocení vánoční soutěže o nejhezčí, vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Po vyhodnocení začal Máťa Kučera s Domčou Pinknerovou dětem rozdávat dárky. Na děti byl krásný pohled – rozzářené oči, zatajený dech, tak byly natěšené. Nechali jsme je, aby si dárků užily, nabažily se jich, a pak jsme nadělili dárky, které jsme koupili pro všechny do družiny. Byla to krásná vánoční atmosféra – hořící svíčky, tiché vánoční koledy, vonící cukroví, šťastné děti – co více si přát, na konci kalendářního roku.

  Soutěž o nejhezčí, vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu

  Tento rok, se opět někteří žáci zapojili do soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu. Ta musela být samozřejmě vlastnoručně vyrobená, ne zakoupena v obchodě. Samozřejmě, že se počítá s tím, že ruku k dílu přiloží maminka, tatínek, starší sourozenec, prarodiče….Každý, kdo přinesl ozdobu, dostal kartičku s číslem a ta byla s ozdobou na háčku zavěšena na rozsvícený stromek. Do losování se zapojili kamarádi, kamarádky, rodiče, sourozenci, prarodiče, samozřejmě i my zaměstnanci školy, prostě kdo chtěl. Losující na lístek napsal číslo ozdoby, která se mu líbí a vhodil do připravené urny. Těžko se určí, která ozdoba je nejhezčí, protože krásné byly všechny. Díky dětem a rodičům, kteří se do této soutěže zapojili.

  Úštěcká šatlava

  Od 3. 12. 2018 do 7. 12. 2018 byla v Úštěku vyhlášena akce,,Andělský týden“. Ani naše ŠD si tuto akci nenechala ujít a 7. 12. 2018 jsme se na ni vypravili. Aby se děti do šatlavy dostaly, musely projet na skluzavce bránou. Pak si teprve mohly prohlédnou kobky, mučící nástroje, které si i vyzkoušely, a to vše za výkladu paní, která nás šatlavou provázela. Některé děti si nechtěly prohlédnout kobky ve sklepení (tato část byla provázena tichou ponurou hudbou), protože se cítily nesvé. Samozřejmě, že si nemusely tuto část projít a vyšly do příjímací místnosti, kde je již vyčkával anděl. Když jsme se sešli všichni nahoře, děti se s andělem vyfotily a s jeho pomocí si vyrazily groš. Pak nastalo to, na co se asi těšily nejvíce, nakupování suvenýrů. Všichni jsme odjížděli s dobrou náladou a hezkými vzpomínkami.

  Výstava dýní

  Dne 5. 10. 2018 se ŠD vydala autobusem do Ústí nad Labem na výstavu dýní. Tato akce proběhla v Naučném botanickém parku Přírodovědné fakulty. Děti si nejdříve prohlédly výstavu, která se jim velice líbila. Po prohlídce si vyzkoušely, jak znají stromy a keře. Nejvíce je však zaujal malý rybníček s rybkami, kde by vydržely sedět a svačit dlouhé hodiny. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, co bychom si více mohli přát.

  Cesta malého dobrodruha

  Naše další cesta byla do Děčína na tamní zámek, respektive jeho nádvoří a zámecké zahrady. Paní průvodkyně dětem vyprávěla o zámku, jeho obyvatelích, návštěvách, které tam jezdily a zámeckých dětech. Jak komteska Ernestina a pan Leopold chtěli zabavit svého bratrance a vymysleli pro něho hru, kterou si naše děti právě vyzkoušely. Obdržely plánek zámku, na kterém byly označené body, ty musely najít v zahradách, nádvoří, stěnách, vchodu, odpovědět správně na otázky a vyluštit tajenku, z které zjistily, jakou přezdívku zámecké děti daly svému bratranci. Děti se do hry vrhly s velkým elánem a vervou, bylo na nich vidět, že se jim hra velice líbí a k tomu všemu nám přálo i počasí. Byl to moc hezké strávené páteční odpoledne.

  REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY – 2023/2024

  6:15 – 8:00

  Příchod dětí, odpočinkové činnosti – klidové hry, odchod do tříd.
  11:40 – 13:25

  Příchod dětí z vyučování, individuální činnost, společenské hry, hygiena, oběd, odpočinkové činnosti - poslechové činnosti.
  13:25 – 14:00

  Zájmové činnosti - řízená výchovná činnost a zájmové kroužky
  14:00 – 14:30

  Společenské hry, individuální činnosti, zájmové kroužky
  14:30 – 15:45

  Rekreační činnosti - pohybové hry a sporty
  15:45 – 16:15

  Příprava na vyučování, volné činnosti dle výběru dětí
  Vyzvedávání dětí ze školní družiny

  Děti si prosím vyzvedávejte v následujících časech
  11:40 - 13:00
  14:00 - 14:30
  15:45 - 16:15

  Plánované akce ŠD 2023/2024

  Turnaj ve vybíjené.

  Hledání ztraceného papouška piráta Jacka – bojová hra s plněním úkolů.

  Výlet do tábora PŘEŽITÍ.

  Nakresli kamaráda/ku – poznáváme se – výtvarná soutěž.

  Hrátky v lese – stavby z přírodních materiálů – skupinové práce v pracovních činnostech.

  Drakiáda.

  Soutěž ve skákání přes švihadla, skoky přes lano, podbíhání lana – sportovní soutěže.

  Halloween – soutěže a hry v maskách.

  Beseda s pracovnicí pošty – význam a poslání pošty.

  Poštovní známka – námět na ilustraci známky – výtvarná soutěž.

  Soutěž v ochutnávce a poznání druhů čajů podle chuti a čichu.

  Soutěž v ochutnávce a poznání druhů zeleniny, ovoce podle chuti a čichu.

  Jak se maluje postiženým umělcům – soutěž v malbě dolními končetinami

  nebo jinými částmi těla – výtvarná soutěž.

  Puzzliáda – soutěž v rychlosti skládání puzzlí.

  VÁNOCE

  Soutěž o nejhezčí ručně vyrobenou vánoční ozdobu.

  Návštěva výstavy Betlému v Ú. n. L a vánočních trhů.

  Vánoční nadělování.

  Muzeum čertů – návštěva muzea v Úštěku.

  Soutěž ve stavbě soch – tvořivá soutěž ve skupinkách.

  Soutěž v bobování, hodu koulí na cíl – sportovní soutěžení.

  Hra na stopaře – po zvířecích stopách s panem Doležalem.

  Soutěž – filmové a pohádkové znělky – hudebně literární soutěž.

  Soutěž – poznávání čtených úryvků z dětských knih.

  Maškarní karneval s diskotékou a soutěžemi.

  Zlatý slavík – pěvecká soutěž.

  O nejobludnější obludu – výtvarná a pracovní soutěž.

  Návštěva Hasičárny.

  Pexesový/vá/ král/ovna/ – paměťová soutěž.

  Šipkovaná – stezka s plněním úkolů – sportovní soutěž.

  Ptačí hnízdo – soutěž v pracovních činnostech.

  Jízda na kole – soutěž zručnosti v jízdě na kole.

  Naši mazlíčci – výtvarná a pracovní soutěž.

  Čarodějnický rej – soutěže a hry.

  Člověče, nezlob se – soutěž.

  Máme rádi zvířata – výlet do psího útulku (sbírka pro psí útulek).

  Výlet do malých skal v Tisé.

  Piknik v přírodě.

  Cestou, necestou – stezka s úkoly.

  Malovaná cesta – malování křídami – zdobení cesty před školou.

  Výlet do ZOO v Ústí nad Labem.

  Den dětí – Rekordyáda – sportovní soutěže.

  Výlet na Liškárnu.

  Zaměstnanci školní družina

  Ema Kožená
  vychovatelka
  Dana Trojanová
  vychovatelka
  acrobat Školní družina
  Dokument PDF, 280,9 КB
  acrobat Školní družina
  Dokument PDF, 153,2 КB
  acrobat Školní družina
  Dokument PDF, 202,6 КB
  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).