• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Indiánská vesnička Rosenhill

  Ve středu, dne 7. 9. 2022, navštívili žáci v rámci celoškolní exkurze indiánskou vesničku Rosenhill.

  Program byl vskutku pestrý. Ihned po příjezdu se žáků ujal náčelník vesnice a v rámci komentované prohlídky je provedl celým areálem. Během prohlídky se žáci dozvěděli spoustu informací o životě v indiánských kmenech a dostalo se jim i zajímavých odpovědí na jejich zvídavé otázky.

  Po zhruba hodinové procházce vesničkou si žáci odpočinuli u divadelního představení, které zachycovalo scénu výměnného obchodu, díky kterému se do kmenů žijících v prériích dostaly různé moderní výdobytky tehdejší doby. V závěru divadla se žáci hromadně přidali ke zpěvu tradičních písní a dokonce si zatančili i obřadové indiánské tance.

  Následoval oběd a během toho byl pro žáky otevřen obchůdek, kde si mohli na památku nakoupit rozmenité suvenýry.

  Po krátkém odpočinku byl pro žáky připraven vědomostní kvíz, při kterém se náčelník přesvědčil, jak dobře ho žáci během úvodní exkurze poslouchali. Mnozí z nich perfektně uspěli. Následoval tvořivý program, kdy si každý vytvořil a ozdobil kožený náramek. V závěru akce byla pro žáky připravena stanoviště, kde se utkali v nejrůznějších hrách, které zabavovaly v dávných dobách ratolesti, žijící v prériích.

  Celodenní výlet jsme si všichni skvěle užili a byli jsme rádi, že nám tak krásně zpestřil úvod nového školního roku.

  Kolektiv ZŠ Petrovice