• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Výlet do Ústecké ZOO

  Dne 31. května 2021 proběhl den květnového Cvičení v přírodě. Počasí nám nádherně přálo, a tak všechny třídy vyrazily do přírody, nadýchat se čerstvého jarního vzduchu a začít nový týden aktivním pohybem.

  Žáci prvního ročníku se vypravili na vycházku do okolí školy, kde poznávali živou a neživou přírodu. První stanoviště na ně čekalo hned za školou v jednom ze stanů, kde každý žák obdržel sestavu obrázků přírodnin a slov na čtvercových kartičkách. Nejprve přiřadil k obrázku po přečtení správné slovo a druhým úkolem bylo ve dvou skupinách si s těmito kartičkami zahrát pexeso. Vítěz z každé skupiny byl ohodnocen. Druhé stanoviště potkala skupina v nedalekém lesíku. Na této zastávce na žáky čekala střelba šiškami na cíl, kterým byl kmen stromu. Svůj den obohatili také o hru Na schovávanou. Dále se žáci přesunuli okružní vycházkou k petrovické Mordovně. Cestou objevovali a pojmenovávali různé živočichy a rostliny. Z živočichů viděli například slepýše, čmeláka, běláska, otakárka, srnky, zajíce, mravence a další. Po svačince u Mordovny si žáci zahráli míčovou hru na poznávání názvů mláďat jednotlivých zvířat (například ovce – jehně), a předváděl, jak se zvířata pohybují a ozývají. Po návratu ke škole jsme zakončili cvičení opět ve stanu. Tentokrát žáci luštili samostatně křížovku s obrázky. Třídní paní učitelka Šárka Šamsová hodnotí cvičení jako pohodové. 🙂

  Žáci druhé třídy se tentokrát od školy v rámci dne cvičení v přírodě vzdálili a vyrazili na dlouho očekávaný výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Výlet byl pro děti velkým zážitkem hned z několika důvodů. Pro třídu to byl první velký výlet jako takový, neboť v první třídě dětem plány zhatilo uzavření škol i ZOO z důvodu pandemie COVID- 19. Dalším velkým důvodem k oslavě byl fakt, že pro některé děti to byla první návštěva ZOO vůbec. Procházku po ZOO žáci krásně využili k opakování nedávno probraného přírodovědného učiva o zvířatech, konkrétně savcích, ptácích, rybách a obojživelnících. Děti byly z výletu nadšené a aktivní pohyb po celé velké ZOO většinu z nich natolik zmohl, že cestu zpátky do Petrovic v dostavnících spokojeně „proklibmaly“. 🙂

  Program měl nabitý i třetí a pátý ročník. Děti během dopoledne poznávaly stromy v okolí školy a naučily se dokonce určovat jejich stáří. Vyzkoušely si též techniku frotáže, kdy obkreslovaly listy a kůru stromů. V druhé polovině dopoledne se skupina přesunula k tůňkám a pozorovala živočichy v nich a jejich blízkosti. Na závěr žáci vyplnili pracovní list zaměřený na tento biotop. Do školy si žáci přinesli vzorky vody, které zítra budou pozorovat pod mikroskopem.

  Poslední skupinou, která nelenila, a využila krásného slunečného dne pro pobyt venku, byl čtvrtý ročník. Tentokrát děti vyrazily po stopách naučné stezky Zapomenuté pohraničí. Cestou pozorovaly okolní přírodu, poznávaly různé druhy živočichů i hub, vyplňovaly pracovní list, povídaly si o ochraně přírody. Zopakovaly si také učivo přírodovědy, kdy poznávaly jednotlivé druhy trav. Cestou zpět ke škole jsme si udělaly památeční fotografii u letadla a v dobré náladě, s necelými 7 km v nohách se vrátily zpět do školy.

  Za všechny skupiny hlásíme, že jsme si den náramně užili a už teď se velmi těšíme na 24. června, kdy nás čeká poslední den Cvičení v přírodě v tomto školním roce. No a v jakém duchu se ponese, na to si musíme ještě chvíli počkat. Necháme se překvapit! 🙂

  Kolektiv ZŠ Petrovice

   

   

  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).