• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Výlet do Ústecké ZOO

  Dne 31. května 2021 proběhl den květnového Cvičení v přírodě. Počasí nám nádherně přálo, a tak všechny třídy vyrazily do přírody, nadýchat se čerstvého jarního vzduchu a začít nový týden aktivním pohybem.

  Žáci prvního ročníku se vypravili na vycházku do okolí školy, kde poznávali živou a neživou přírodu. První stanoviště na ně čekalo hned za školou v jednom ze stanů, kde každý žák obdržel sestavu obrázků přírodnin a slov na čtvercových kartičkách. Nejprve přiřadil k obrázku po přečtení správné slovo a druhým úkolem bylo ve dvou skupinách si s těmito kartičkami zahrát pexeso. Vítěz z každé skupiny byl ohodnocen. Druhé stanoviště potkala skupina v nedalekém lesíku. Na této zastávce na žáky čekala střelba šiškami na cíl, kterým byl kmen stromu. Svůj den obohatili také o hru Na schovávanou. Dále se žáci přesunuli okružní vycházkou k petrovické Mordovně. Cestou objevovali a pojmenovávali různé živočichy a rostliny. Z živočichů viděli například slepýše, čmeláka, běláska, otakárka, srnky, zajíce, mravence a další. Po svačince u Mordovny si žáci zahráli míčovou hru na poznávání názvů mláďat jednotlivých zvířat (například ovce – jehně), a předváděl, jak se zvířata pohybují a ozývají. Po návratu ke škole jsme zakončili cvičení opět ve stanu. Tentokrát žáci luštili samostatně křížovku s obrázky. Třídní paní učitelka Šárka Šamsová hodnotí cvičení jako pohodové. 🙂

  Žáci druhé třídy se tentokrát od školy v rámci dne cvičení v přírodě vzdálili a vyrazili na dlouho očekávaný výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Výlet byl pro děti velkým zážitkem hned z několika důvodů. Pro třídu to byl první velký výlet jako takový, neboť v první třídě dětem plány zhatilo uzavření škol i ZOO z důvodu pandemie COVID- 19. Dalším velkým důvodem k oslavě byl fakt, že pro některé děti to byla první návštěva ZOO vůbec. Procházku po ZOO žáci krásně využili k opakování nedávno probraného přírodovědného učiva o zvířatech, konkrétně savcích, ptácích, rybách a obojživelnících. Děti byly z výletu nadšené a aktivní pohyb po celé velké ZOO většinu z nich natolik zmohl, že cestu zpátky do Petrovic v dostavnících spokojeně „proklibmaly“. 🙂

  Program měl nabitý i třetí a pátý ročník. Děti během dopoledne poznávaly stromy v okolí školy a naučily se dokonce určovat jejich stáří. Vyzkoušely si též techniku frotáže, kdy obkreslovaly listy a kůru stromů. V druhé polovině dopoledne se skupina přesunula k tůňkám a pozorovala živočichy v nich a jejich blízkosti. Na závěr žáci vyplnili pracovní list zaměřený na tento biotop. Do školy si žáci přinesli vzorky vody, které zítra budou pozorovat pod mikroskopem.

  Poslední skupinou, která nelenila, a využila krásného slunečného dne pro pobyt venku, byl čtvrtý ročník. Tentokrát děti vyrazily po stopách naučné stezky Zapomenuté pohraničí. Cestou pozorovaly okolní přírodu, poznávaly různé druhy živočichů i hub, vyplňovaly pracovní list, povídaly si o ochraně přírody. Zopakovaly si také učivo přírodovědy, kdy poznávaly jednotlivé druhy trav. Cestou zpět ke škole jsme si udělaly památeční fotografii u letadla a v dobré náladě, s necelými 7 km v nohách se vrátily zpět do školy.

  Za všechny skupiny hlásíme, že jsme si den náramně užili a už teď se velmi těšíme na 24. června, kdy nás čeká poslední den Cvičení v přírodě v tomto školním roce. No a v jakém duchu se ponese, na to si musíme ještě chvíli počkat. Necháme se překvapit! 🙂

  Kolektiv ZŠ Petrovice