• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Vesmírný projektový den

  V pondělí, dne 16. května 2022, se žáci po dobu tří vyučovacích hodin věnovali projektu na téma vesmír.

  První dvě hodiny byli žáci rozděleni do tří skupin, kdy každá z nich zpracovávala téma dle odpovídající obtížnosti vzhledem k věku žáků.

  Žáci prvního a druhého ročníku si nejprve vyslechli vyprávění shrnující základní informace o naší sluneční soustavě. Poté v rámci tvoření společnými silami vyrobili její perfektní model.

  Žáci třetího a čtvrtého ročníku si vytvořili lapbook, ve kterém shrnuli a zaznameli všechny prvotní informace, které měli o vesmíru prozatím možnost zjistit. Svá výsledná díla si uchovali pro své učení v nadcházejících letech, kdy budou své poznatky o vesmíru prohlubovat a rozšiřovat.

  A protože žáci pátého ročníku jsou již z hodin přírodovědy v základních poznatcích o vesmíru zběhlí, byla náplň jejich práce odlišného rázu. Jednu vyučovací hodinu věnovali tvůrčímu psaní, kdy se snažili vymyslet a popsat svou vlastní planetu. Zaměřili se nejen na její vzhled, ale snažili se vymyslet a vystihnout zejména podmínky, které by daná planeta nabízela pro život . Druhou hodinu poté vyhledávali a formou plakátu zpracovali zajímavosti o již uskutečněných výpravách do vesmíru.

  Třetí hodinu se celá škola sešla v prostorách cvičebny, kde každá skupina prezentovala výsledky své práce a proběhlo též zhodnocení projektového dne.

  Kolektiv ZŠ Petrovice

  280568705_416200813369422_3563328150108048771_n-300x225 Vesmírný projektový den280626972_325164906355933_6377545202104271505_n-300x225 Vesmírný projektový den280639548_334276531986890_9096532177830079292_n-300x225 Vesmírný projektový den280662456_388424699881752_7729491186408973881_n-300x225 Vesmírný projektový den280727708_1001625730535765_2587736335253314608_n-300x225 Vesmírný projektový den280741306_2777174002591754_2987282877276663212_n-300x225 Vesmírný projektový den281157445_1061978511059341_5735083956601641172_n-300x225 Vesmírný projektový den