• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Den Země

  V měsíci dubnu jsme se konečně vrátili zpět do školy k prezenční výuce. Netrvalo to dlouho a hned jsme
  stihli první větší celoškolní akci. 22. dubna 2021 jsme oslavili celosvětový Den Země. Každá třída si na
  projektový den kvůli nařízeným hygienickým opatřením udělala svůj program, ale všechny skupiny se
  shodly, že si Den Země patřičně užily! 🙂
  1. ročník si většinu svého dobrodružného dne užil procházkou po Petrovicích. S sebou si žáčci vzali velký
  pytel na odpadky, které v průběhu procházky všichni sbírali a měli dobrý pocit z toho, že svou obec zbavují
  nepořádku. Během procházky obdivovali malá telátka, která se pásla na louce. Uprostřed cesty se žáci
  rozdělili na dvě skupiny a společně křídami nakreslili na chodník planetu Zemi. Tam vyobrazili kontinenty,
  oceány, ale také lesy či pouště. S výslednými obrázky se nadšeně vyfotili. Po návratu do školy se děti ještě
  vrátily do třídy a společně si připomněly, co všechno během dne zažily.
  2. třída započala svůj den ve své třídě, kde se žáci díky společné tvorbě myšlenkové mapy dozvěděli, proč se
  celosvětový Den Země slaví. Stihli také roztřídit kartičky s tvrzeními o skutečnostech, které naší planetě
  škodí, a které nám ji naopak pomáhají chránit. Shodli se, že společnými silami chtějí pro naši planetu dnes
  také něco udělat. Vyrazili tedy též do přírody v okolí školy. Stejně jako první ročník pomohli přírodě sběrem
  velkého pytle odpadků. Dále je po cestě mimo vytoužené svačinky čekalo plnění rozmanitých úkolů. Stihli
  si postavit puzzle s motivem Zeměkoule, pozorovali v okolní přírodě znaky jara, vytvořili si optický klam,
  nakreslili si přírodní dřevěnou „placku“, sepsali dopis, o co by nás matička Země poprosila, kdyby mohla
  mluvit a na závěr si vytvořili čelenku pro Krále Zeměkoule, jejímž nasazením na hlavu přislíbili, že budou
  naší matičce Zemi i nadále pomáhat.  Pak už se svižným krokem celí vyfoukaní, vymrzlí a příjemně
  unavení vrátili zpět do tepla prostor školy.
  Žáci třetího a pátého ročníku trávili projektový den společně. Hned v jeho počátku si zavzpomínali na časy
  strávené v mateřské škole. Práci začali ranním kruhem, kde odpovídali na rozmanité otázky týkající se
  planety Země. Poté je stejně jako ve školce čekal výběr centra, ve kterém budou pracovat. Na výběr bylo:
  pozorování čápů na komíně, rozlišování ptačího zpěvu a přiřazování ptáků k jejich teritoriu, určování jarních
  květin, centrum zaměřené na hmyz a v poslední řadě na žáky čekalo výtvarné centrum, kde žáci kreslili na
  dřevěné koláčky témata z přírody. Po rozmanité činnosti, která žáky bavila, vyrazila skupina do okolí za
  školou, kde navázala na jedno z naukových center- žáci hledali brouky v lese a zkoumali je pod lupou. Po
  příchodu na čerstvý vzduch všichni doslova ztrhali roušky a užívali si pobyt venku- prošli se ke kříži, kde
  při jeho rekonstrukci vysadili jírovec, vyřádili se při přeskakování potoka a užili si pohled na nedávno
  vzniklé tůňky. Celé dopoledne bylo pro skupinu moc příjemné a všem se moc líbilo.
  I žáci 4. ročníku měli napilno. O první hodině si vyzkoušeli sázení semínek řeřichy, přičemž potom se stejně
  jako ostatní skupiny vydali nadýchat se čerstvého vzduchu. Vyrazili do přírody na opačnou stranu školy,
  směrem k Liškárně. Ani čtvrtou třídu neminulo chladné a větrné počasí a tak se během cesty snažili zahřát
  svižnou chůzí a nejrůznějšími soutěžemi v běhu. Mimo pohybové úkoly na žáky čekaly vědomostní úkoly.
  Rozhodovali například o tom, co naší planetě škodí x co jí pomáhá. Dozvěděli se též mnohé o významu
  ekologie pro naši Zem. Před návratem do školy poté děti postavily pár domečků pro lesní skřítky.
  Všechny děti byly za svou pilnou práci odměněny. Dostaly náramky s tematikou ochrany přírody a tužky,
  které se dají zasadit a pomohou nám tak o kousek rozšířit naši milovanou zelenou přírodu. 🙂

   

  DSCN2830-300x225 Den ZeměIMG_20210422_101834-300x225 Den ZeměDSCN2838-300x225 Den Země

  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).