• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Měsíční vzdělávací nabídka – duben

  Duben

  Jaro v trávě

  Témata :

  Když jaro zaťuká

  • Rozhovory o jarním období
  • Pojmenování květin na obrázku
  • Foukáním do kaňky tuše vytvoření větviček zlatého deště a následné dotvoření květů
  • Příprava jarního ovocného salátu
  • Pozorování květin na vycházkách

   

  Domácí zvířata a jejich mláďata

  • Rozhovory o zvířatech
  • Přiřazování domácích zvířat ke svým mláďatům
  • Pantomimické ztvárnění zvířat
  • Třídění zvířat na skupiny
  • Tvoření domácích zvířat z různých materiálů
  • Pozorování zvířat v okolí

   

  • Turistická vycházka na Liškárnu – pozorování jarních květin, stromů, zvířat, připomenutí správného chování v přírodě, péče o přírodu
   Akce – čarodějnický rej v maskách