• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – ÚNOR

  Únor

   

   Integrovaný blok:   OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

   

  Témata:

  Co děláme celý den a rok

  • Rozhovor o ročních obdobích – práce s didaktickými obrázky, tvoření antonym a rýmů
  • Třídění oblečení podle zadaných kritérií (letní, zimní, barevné…)
  • Hra „Hledám, hledám, co mám znát…“ – hra na procvičení postřehu
  • Nová píseň „Jaro, léto, podzim, zima“
  • Poslech ukázky A. Vivaldiho „Čtvero ročních dob“
  • Společná výtvarná práce – „Roční období“ + činnosti v Centrech aktivit
  • Výukové video Paxi – Den a noc
  • IT – Výukový program – Barevné kamínky

  Hádej, čím jsem

  • Seznámení s různými povoláními – didaktické obrázky
  • Přiřazování předmětů ke konkrétním povoláním
  • Pantomimické hádanky – předvádění povolání
  • Pečení chleba
  • Procvičení prostorových pojmů PŘED, ZA, NAD, VEDLE
  • Dramatizace povolání
  • Činnosti v Centrech aktivit

  Planeta Země

  • Seznámení s pojmy – sluneční soustava, planeta, hvězda, meteorit, oběžná dráha…
  • Prostorová tvorba sluneční soustavy
  • Výukové video – Paxi – seznámení se sluneční soustavou
  • Báseň „Sluneční soustava“
  • Reakce na sluchový podnět – každá planeta představuje jiný hudební nástroj
  • Rytmizace slov
  • Tvorba naší planety
  • Činnosti v Centrech aktivit

  Masopust

  • Seznámení s lidovou tradicí masopustu – tradiční masopustní masky, činnosti, jídlo…
  • Tvorba masopustních korun
  • Báseň s pohybem „Vozembouch“
  • Pečení koblih a slaných „šneků“
  • Písně – „To je zlaté posvícení, Masopustní průvod, Pekla vdolky, Muzikantská rodina, To je zlaté posvícení, Měla babka“
  • Akce společná se ZŠ a MŠ na náměstí. Zpěv písní, hraní her, pohřbívání basy, korunování starostky.

  Oslava vietnamského nového roku – 6. 2.
  Prezentace o tradicích, historii, pokrmech atd.
  Dračí tanec, přednes básničky, návštěva českých a vietnamských rodičů, ochutnávka tradičních pokrmů.

  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).