• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • MĚSÍČNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – ÚNOR

  Únor

   

   Integrovaný blok:   OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

   

  Témata:

  Co děláme celý den a rok

  • Rozhovor o ročních obdobích – práce s didaktickými obrázky, tvoření antonym a rýmů
  • Třídění oblečení podle zadaných kritérií (letní, zimní, barevné…)
  • Hra „Hledám, hledám, co mám znát…“ – hra na procvičení postřehu
  • Nová píseň „Jaro, léto, podzim, zima“
  • Poslech ukázky A. Vivaldiho „Čtvero ročních dob“
  • Společná výtvarná práce – „Roční období“ + činnosti v Centrech aktivit
  • Výukové video Paxi – Den a noc
  • IT – Výukový program – Barevné kamínky

  Hádej, čím jsem

  • Seznámení s různými povoláními – didaktické obrázky
  • Přiřazování předmětů ke konkrétním povoláním
  • Pantomimické hádanky – předvádění povolání
  • Pečení chleba
  • Procvičení prostorových pojmů PŘED, ZA, NAD, VEDLE
  • Dramatizace povolání
  • Činnosti v Centrech aktivit

  Planeta Země

  • Seznámení s pojmy – sluneční soustava, planeta, hvězda, meteorit, oběžná dráha…
  • Prostorová tvorba sluneční soustavy
  • Výukové video – Paxi – seznámení se sluneční soustavou
  • Báseň „Sluneční soustava“
  • Reakce na sluchový podnět – každá planeta představuje jiný hudební nástroj
  • Rytmizace slov
  • Tvorba naší planety
  • Činnosti v Centrech aktivit

  Masopust

  • Seznámení s lidovou tradicí masopustu – tradiční masopustní masky, činnosti, jídlo…
  • Tvorba masopustních korun
  • Báseň s pohybem „Vozembouch“
  • Pečení koblih a slaných „šneků“
  • Písně – „To je zlaté posvícení, Masopustní průvod, Pekla vdolky, Muzikantská rodina, To je zlaté posvícení, Měla babka“
  • Akce společná se ZŠ a MŠ na náměstí. Zpěv písní, hraní her, pohřbívání basy, korunování starostky.

  Oslava vietnamského nového roku – 6. 2.
  Prezentace o tradicích, historii, pokrmech atd.
  Dračí tanec, přednes básničky, návštěva českých a vietnamských rodičů, ochutnávka tradičních pokrmů.