• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Povinné informace

  Název: Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

  Důvod a způsob založení: Zřizovatel: Obec Petrovice, IČO: 00266922.  Organizace byla zřízena Obcí Petrovice na základě usnesení zastupitelstva Obce Petrovice ze dne 30. září 2002. Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Zřizovací listina je k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

  Organizační struktura: Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol: Základní škola (IZO 102 517 096), Mateřská škola (IZO 116 900 474), Školní družina (IZO 116 900 253), Školní jídelna (IZO 116 900 482)

  Kontaktní spojení:

  Kontaktní poštovní adresa: Petrovice čp. 5, 403 37, Petrovice

  Telefonní čísla:

  Základní škola: Ředitelka školy Mgr. Květuše Leistnerová                      608 062 016

  Mateřská škola: Zástupce ředitele pro MŠ Bc. Helena Kubíková             608 867 016

  Školní družina: Dana Trojanová                                                                      774 533 082

  Vedoucí školní jídelny: Bc. Ivana Förster                                                    608 064 016

  Email: reditelka@skola-petrovice.cz

  Adresa internetových stránek: www: škola-petrovice.cz

  ID datové stránky: 4hbmggr

  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Je totožná s poštovní adresou.

  Úřední hodiny: Každý den 8.00 – 14.00 hodin a po předešlé domluvě.

   

  Případné platby lze poukázat: 216746290/2010 (Fio banka)

  IČO: 70 69 58 81

  Plátce daně z přidané hodnoty: Organizace není plátcem DPH

  Dokumenty: lze vyhledat na adrese internetových stránek organizace pod jednotlivými součástmi organizace nebo k nahlédnutí v podatelně školy

  Seznam hlavních dokumentů: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, Provozní řád, Spisový řád, Školní vzdělávací program pro základní školy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, Rozpočet, Zřizovací listina

  Žádosti o informace: Žádosti se podávají:

  osobně (ústně či písemně) – v kanceláři ředitelky školy v úředních hodinách,

  poštou na : ZŠ a MŠ Petrovice, okres Ústí nad Labem,  p. o. čp.5, 403 37 Petrovice,

  e-mailem: reditelka@skola-petrovice.cz , telefonicky na tel. čísle: 608 062 016

  Úřední hodiny: každý den 7.30 – 14.00

  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).