• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Muzikoterapie

  V pondělí, dne 30. ledna 2023, se žáci v rámci výuky zúčastnili workshopu Muzikoterapie.

  V úvodu setkání se žáci seznámili s informacemi o indiánských kmenech a jejich typickými hudebními nástroji. Seznámili se též se základními pojmy a názvy věcí, užívanými v indiánských kmenech.

  Během workshopu si vyzkoušeli nejrůznější meditační, dechová a rytmická cvičení, která se nesla v rytmu nejrozmanitějších zajímavých doprovodných nástrojů. Výstupem setkání bylo též seznámení se s indiánskou písní.

  Obzory žáků byly rozšířeny o nové poznatky a děti si akci náležitě užily.

  Kolektiv ZŠ Petrovice