• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Měsíční vzdělávací nabídka – Říjen

  Říjen

  Integrovaný blok: Sklízíme plody podzimu

  Témata:

  Naše zahrada

  • Tvorba červíka s jablkem
  • Nácvik básně „Červík Pepík“
  • Poznávání a pojmenování ovocných stromů
  • Pohybová hra „Kompot“
  • Třídění ovoce a zeleniny

  Plody podzimu – týden s pohádkou

  • seznámení s knihami, název knihy, autor, ilustrátor
  • vyprávění příběhů z knih a dramatizace příběhu
  • hra krmení veverek – nácvik hodu spodním obloukem
  • Tvorba krtečka a beránka
  • Výroba knihy

  Bramborový týden

  • Nácvik básní: O staré bramboře, Princeznička na bále
  • Zkoumání různých druhů brambor
  • Společná práce – sestavení princezny z přírodnin
  • Trénování počtu a množství, pojmy více X méně
  • Činnosti v centrech aktivit

  Naše stromy

  • Třídění stromů: listnaté X jehličnaté
  • Nácvik básně: „O podzimu“
  • Tvorba stromů pomocí tiskátek z brambor
  • Vytvořte frotáž listu
  • Hry s padákem

  Jak cestujeme

  • Seznámení s bezpečnostními prvky na oblečení
  • Jaké dopravní prostředky můžeme potkat na vesnici X ve městě
  • Tvorba semaforu
  • Nácvik básně: „Cestujeme světadíly“
  • Pohybová hra „Auta“

   Ekoprojekt – týdenní projekt zaměřený na ekologii