• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Mateřská škola opět v provozu

  Vážení rodiče,
  od 12.04.2021 je umožněna přítomnost dětí v povinném předškolním vzdělávání. Podmínkou jejich účasti na vzdělání je antigenní testování dvakrát týdně. Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od jeho izolace neuběhlo 90 dní, není nutné ho testovat. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit písemně. V případě, že se zákonný zástupce rozhodne dítě netestovat, informuje o tom vedení školy a dítě bude omluveno. Mateřskou školu mohou dále navštěvovat děti, jejichž zákonní zástupci splňují podmínky podle Mimořádného opatření bodu 14. dotupného zde.

  Mgr. Květuše Leistnerová
  ředitelka školy

  Tags