• +420 608 062 016
 • reditelka@skola-petrovice.cz
 • čp. 5, 403 37 Petrovice
 • Projekty EU

  flag-1463476-410x648 Projekty EU

  Jsme zapojeni v těchto projektech EU

  Our students learn much more than physical skills through their participation in athletics. The collaborative experience of pursuing and attaining a common goal in athletics is unique, as it is combined with interscholastic competition. We are  proud of our winning tradition.

  Through this experience, our students are able to develop courage as they take risks, strength while displaying finesse, competitive intensity while exhibiting generosity of spirit, and mental as well as physical endurance.

  Mrs. Melinda Ford, Director of Athletics

  jsou to tyto projekty EU

  Tento projekt je zaměřen na pomoc žákům, kteří mají výukové problémy, řečové nedostatky nebo žijí v málo podnětném prostředí. K zajištění práce s těmito žáky je škola velmi dobře zásobena pomůckami.

  Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělání a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro žáky s Základní škola Ústecký kraji.

  Hlavní zaměření se orientuje na žáky se SVP, žáků ohrožených školním neúspěchem na vyrovnání příležitosti žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí zvyšování komunikacích kompetencí a kompetencí k učení.

  prezentace_prokom Projekty EU

  DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

  CZ.1.07/1.3.00/51.0017

  Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015

  Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).

  Mléko pro evropské školy
  Ovoce do škol

  EU Peníze školám

  Investice do rozvoje vzdělání – tzv. EU Peníze školám

  Inovace výuky v Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci.

  placeholder-540x392 Projekty EU

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

  Projekt Petrovického muzea v prostorách sakristie a oratoře farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích

  opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz Projekty EU

  Athletic Resources

  School Athletic Trainer

  placeholder-160x160 Projekty EU
  John Appleseed,
  ATC, CPT

  John is a Certified Athletic Trainer, Certified Personal Trainer, and Health and Safety Specialist offering a strong background in injury care, prevention, rehabilitation, health promotion and wellness. John has an enduring passion for continuous education and has intentionally engaged in various work experiences for a well-rounded scope on healthcare. John’s primary interests include nutrition and biomechanics, with a concentrated focus on improving performance.

  For injury prevention, diagnosis, or treatment information, please email John at jappleseed@stylemixthemes.com.